European Sentiments: Beyond Pro and Anti

European Sentiments: Beyond Pro and Anti

European Sentiments is a unique, innovative, and collaborative project that aims to create true dialogue among EU citizens holding different views on the topic of euro-skepticism, linked directly to specific EU measures. The training will use the Restorative Circle approach to launch a series of talking Circles in 9 cities across five countries in Europe (Denmark, Germany, Hungary, Greece and Italy).

As our political discourse in Denmark becomes more and more polarised, there appears to be less listening and more trying to convince others through a well-rehearsed argument. The restorative circle approach breaks through this win-lose debate style and supports an atmosphere of listening, sharing and learning. Rather than making ‘the other’ more distant, bringing different perspectives together in this way allows for this gap to be closed – seeing that the values and needs of ‘the other’ are in fact shared among all. The power of this method is through this experience.

European Sentiments will take place the last weekend of each month, starting in January 2017 and ending in June. 50 participants total will take part. There will be 25 in each workshop, and each person will participate in three weekends.

Apply here:
https://goo.gl/forms/608tCHCGY7GD9joh1

More info:
facebook.com/europaeiskefornemmelser

—-

Europæiske Fornemmelser er et dialogprojekt, der vil forene og forbinde folk på tværs af forskellige forståelser om Europa. Den voksende polarisering indenfor Europa, senest symboliseret af Brexit, kræver en ny måde at diskutere og tale om sociale og politiske emner på; en tilgang der kan bygge bro mellem folk med modstridende holdninger.

Europæiske Fornemmelser vil igennem dialogworkshops fremme samtale og forståelse mennesker imellem. Workshoppen bruger metoden Restorative Circles til at bryde med den typiske politiske debatstil og i stedet skabe en lyttende og delende læringsproces. I stedet for at gøre ”den anden” mere fjern, binder metoden folk sammen på tværs af holdninger.

Europæiske Fornemmelser har som mål at nuancere deltagernes forståelse for forskellige politiske holdninger, og for Europa som en social, kulturel og politisk størrelse, der – om vi vil det eller ej – påvirker os på et personligt og fællesmenneskeligt plan.

Europæiske Fornemmelser er den danske del af det inter-europæiske projekt The Restorative Circles for Citizens in Europe, støttet af Europe For Citizens. Projektet finder sted samtidigt i 13 byer fordelt på 5 lande: Danmark, Tyskland, Ungarn, Grækenland og Italien.

Europæiske Fornemmelser koordineres af MellemEducation, en dansk organisation, der arbejder med demokratiforståelse, gruppeprocesser og menneskerettigheder (mellemeducation.org).

Europæiske Fornemmelser vil foregå over 6 weekender i foråret 2017, hvor i alt 50 deltagere vil deltage i 3 workshops hver.

Tilmelding via: https://goo.gl/forms/608tCHCGY7GD9joh1

mere info:
facebook.com/europaeiskefornemmelser